Podstawa prawna


USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji(link zewn.)

(Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571, Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038)

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika(link zewn.)

(uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 53 z dnia 18 listopada 1999 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 678/IV z dnia 30 czerwca 2010 r.)

 

Jesteś tu: prawo