Aktualne licytacje


Poniższe obwieszczenia o licytacji są podawane do publicznej wiadomości przez ich wywieszenie na tablicy ogłszeń Sądu Rejonowego w Słupsku.


brak zdjęcia

pierwsza licytacja:

-stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego składającego się z dziewięciu pomieszczeń biurowych, w.c., przedsionka oraz pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanych na II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 186,45 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy i poddaszu o łącznej powierzchni 329,95 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 2570/10000 części w prawie własności działki gruntu nr 214/5 o powierzchni 711 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący wyceniany lokal oraz udział 2570/10000 części w częściach wspólnych tego budynku, położonej: 76-200 Słupsk, Kopernika 18/6, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00080674/8

Suma oszacowania wynosi 331.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.100,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I /O. w Słupsku 62150016921216900597910000

 

 

Data licytacji: 2019-10-16
Godzina licytacji: 14:00
 

brak zdjęcia

w dniu 07-11-2019r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Słupsku, 76-200 Słupsk, Szarych Szeregów 13, sala 222 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

 

- stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego składającego się z czterech pomieszczeń biurowych w.c. i przedsionka zlokalizowanych na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 97,00 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 1337/10000 części w prawie własności działki gruntu nr 214/5 o powierzchni 711 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący wyceniany lokal oraz udział 1337/10000 części w częściach wspólnych tego budynku , położonej: 76-200 Słupsk, Kopernika 18/4,

 

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00080672/4

Suma oszacowania wynosi 290.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.000,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I /O. w Słupsku 62150016921216900597910000

 

 

Data licytacji: 2019-11-07
Godzina licytacji: 13:00
 
 

Jesteś tu: licytacje